شما اینجا هستید: تهران | شهر تهران | مسجد سپهسالار

مسجد سپهسالار

 • مسجد-سپهسالار_1
 • مسجد-سپهسالار_2
 • مسجد-سپهسالار_3
 • مسجد-سپهسالار_4
 • مسجد-سپهسالار_5
 • مسجد-سپهسالار_6
 • مسجد-سپهسالار_7
 • مسجد-سپهسالار_8
 • مسجد-سپهسالار_9
 • مسجد-سپهسالار_10
 • مسجد-سپهسالار_11
 • مسجد-سپهسالار_12
 • مسجد-سپهسالار_13
 • مسجد-سپهسالار_14
 • مسجد-سپهسالار_15
 • مسجد-سپهسالار_16
 • مسجد-سپهسالار_17
 • مسجد-سپهسالار_18
 • مسجد-سپهسالار_19
 • مسجد-سپهسالار_20
 • مسجد-سپهسالار_21
 • مسجد-سپهسالار_22
 • مسجد-سپهسالار_23
 • مسجد-سپهسالار_24
 • مسجد-سپهسالار_25
 • مسجد-سپهسالار_26
 • مسجد-سپهسالار_27
 • مسجد-سپهسالار_28
 • مسجد-سپهسالار_29
 • مسجد-سپهسالار_30
 • مسجد-سپهسالار_31
 • مسجد-سپهسالار_32
 • مسجد-سپهسالار_33
 • مسجد-سپهسالار_34
 • مسجد-سپهسالار_35
 • مسجد-سپهسالار_36
 • مسجد-سپهسالار_37
 • مسجد-سپهسالار_38
 • مسجد-سپهسالار_39
 • مسجد-سپهسالار_40
 • مسجد-سپهسالار_41
 • مسجد-سپهسالار_42
 • مسجد-سپهسالار_43
 • مسجد-سپهسالار_44
 • مسجد-سپهسالار_45
 • مسجد-سپهسالار_46
 • مسجد-سپهسالار_47
 • مسجد-سپهسالار_48
 • مسجد-سپهسالار_49
 • مسجد-سپهسالار_50
 • مسجد-سپهسالار_51
 • مسجد-سپهسالار_52
 • مسجد-سپهسالار_53
 • مسجد-سپهسالار_54
 • مسجد-سپهسالار_55

درباره مسجد سپهسالار

این مسجد و مدرسه که پس از مدرسه چهارباغ اصفهان از باشکوه ترین بناهای مذهبی ایران به شمار می آیند با شباهت بسیار زیادی به مساجد ترکیه بنا شده است. از ویژگی های این مساجد منحصربفرد مناره های متعدد و گنبدِ از دو گوش خوابیده‌ است که در این مسجد نیز به وضوح به چشم می خورد.
یکی دیگر از وجوه مهمی که به این مجموعه اهمیتی دو چندان ‌بخشیده؛ کتابخانه مسجد سپهسالار است که به سال ۱۲۵۹ خورشیدی، با خرید کتابخانه ی ۴۰۰۰ نسخه‌ای اعتضادالسلطنه توسط سپهسالار صدراعظم دوره ناصرالدین شاه قاجار این گنجینه گردآوری شده است. گفتنی ست که هم اینک نیز این مجموعه با بیش از ۴۲۰۰ نسخه ی خطی به خط مؤلفان و نویسندگان برجسته ی عرصه های فرهنگ و اندیشه؛ گنجی گران در دل خود دارد هچنین نزدیک به ۱۰۰۰۰ کتاب چاپ سنگی در این کتابخانه حفظ و نگهداری می شود.
مسجد بازدید عموم ندارد ولی اگه خوش شانس باشید می توانید با هماهنگی خادم مسجد اجازه ورود بگیرید.

  تلفن مسجد سپهسالار :

  وب سایت مسجد سپهسالار : -

  آدرس مسجد سپهسالار : تهران، خیابان شهید مصطفی خمینی (سیروس سابق)، نبش کوچه گلشن


نمایش نقشه - مسجد سپهسالار

برای رفتن به مسجد سپهسالار یادم باشه:

 • بازدید برای عموم امکان پذیر نمی باشد.