دژ رشکان

 • دژ-رشکان_1
 • دژ-رشکان_2
 • دژ-رشکان_3
 • دژ-رشکان_4
 • دژ-رشکان_5
 • دژ-رشکان_6
 • دژ-رشکان_7
 • دژ-رشکان_8
 • دژ-رشکان_9
 • دژ-رشکان_10
 • دژ-رشکان_11
 • دژ-رشکان_12
 • دژ-رشکان_13
 • دژ-رشکان_14
 • دژ-رشکان_15
 • دژ-رشکان_16
 • دژ-رشکان_17
 • دژ-رشکان_18
 • دژ-رشکان_19
 • دژ-رشکان_20
 • دژ-رشکان_21
 • دژ-رشکان_22
 • دژ-رشکان_23
 • دژ-رشکان_24
 • دژ-رشکان_25
 • دژ-رشکان_26

درباره دژ رشکان

دژ رشکان که در نزدیکی صفائیه ی شهر ری، و تپه چشمه علی قرار دارد، یکی از دژ و قلعه‌های محافظ هسته اولیه ری به شمار می‌رفته. این دژ با ساختاری متشکل از لاشه ی سنگ و ساروج بنا شده و گویند که متعلق به دوران حکومت اشکانیان است‌.
رشکان در روزگار گذشته با انتساب به فخرالدوله، فرزند رکن الدوله دیلمی، فخر آباد نام بردار ‌شده است. در دل این قلعه، کاخ‌هایی زیبا، اموالی گران‌بها، و اسلحه خانه‌هایی پر از مهمات بوده که نشان از فخر و عظمت و موقعیت سوق الجیشی اش‌ داشته.
بخش‌های اصلی دژ رشکان یا قلعه فخرآباد، تا زمان قاجار نیز پا بر جا بوده و مورد استفاده قرار می گرفته، اما امروزه قسمت اعظمش تخریب شده است‌.
یکی از نشانه های جالب توجه دژ رشکان ، معماری نظامی – دفاعی آن است که از آنجمله می توان به حفره هایی اشاره کرد که بر دیواره غربی دژ حفر شده تا کمان داران راه بر هر جنبنده ی مزاحمی ببندند.

  تلفن دژ رشکان : -

  وب سایت دژ رشکان : -

  آدرس دژ رشکان : شهرري، چهارراه خط آهن، روبروي کارخانه گليسيرين سازي، بالاي کوه باروت کوبي

  زمان بازدید دژ رشکان :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - دژ رشکانمراکز نزدیک دژ رشکان