آرامگاه ظهیر الدوله

 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_1
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_2
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_3
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_4
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_5
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_6
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_7
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_8
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_9
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_10
 • آرامگاه-ظهیر-الدوله_11

درباره آرامگاه ظهیر الدوله

میرزا علی خان دولوی قاجار، ملقب به ظهیرالدوله، پسر عم‌، پسر خوانده‌ و داماد فتحعلى‌ شاه‌ و از امیران‌ و فرمانروایان‌ اوایل‌ دورة قاجاریه‌، فرزند محمد ناصرخان، وزیر دربار ناصرالدین شاه در سال 1281 در جمال آباد شیراز، دیده به جهان گشود.
او در دوران زندگی اش آن چنان زیست که هیچ کس گمان نمی برد از خواص خاندان است و البته همین خصلت ها ایشان را به سوی ایجاد مهر و عرض ارادت به عرفاء و دراویش سوق داد، چونان که گوشه ای از ظهیر الدوله اکنون نیز به ایشان اختصاص دارد.
گفتنی ست؛ از آنجا که ظهیرالدوله، در عهد حیاطش، مردی سرشناس، صاحب اعتبار و مورد قبول عوام و دیگر طبقات اجتماعی بوده، بسیاری از اهل هنر، سیاست بازان و دانشمندان پیش از ملاقات با ملک الموت، وصیت کرده اند که در آرامگاه ظهیر الدوله دفن شوند. کاری که امروزه بسیار به سختی به اموات شیفته ی این آرامگاه رخصت آرامیدن می دهد.
مشاهیری چون ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا، رشید یاسمی، رهی معیری، دکتر محمد حسین لقمان ادهم، محمد مسعود، ابوالحسن صبا، روح الله خالقی، فروغ فرخ زاد، قمرالملوک وزیری، استاد حسین تهرانی و بسیاری دیگر از هنرمندان سرشناس ایران زمین، در این قبرستان رخ در نقاب خاک کشیده اند.آرامگاه ظهیرالدوله، همان اواسط سربالایی دربند است، ته کوچه ای که ظهیرالدوله نام دارد.

  تلفن آرامگاه ظهیر الدوله : ۰۹۳۲۹۲۰۸۵۸۶

  وب سایت آرامگاه ظهیر الدوله : -

  آدرس آرامگاه ظهیر الدوله : تهران، تجریش، خیابان دربند، خیابان ظهیرالدوله، قبرستان ظهیر الدوله


نمایش نقشه - آرامگاه ظهیر الدولهمراکز نزدیک آرامگاه ظهیر الدوله

جاذبه های اطراف آرامگاه ظهیر الدوله

اقامت گاه های اطراف آرامگاه ظهیر الدوله

رستوران های اطراف آرامگاه ظهیر الدوله

مراکز خرید اطراف آرامگاه ظهیر الدوله