کاخ شهرستانک

 • کاخ-شهرستانک_1
 • کاخ-شهرستانک_2
 • کاخ-شهرستانک_3
 • کاخ-شهرستانک_4
 • کاخ-شهرستانک_5
 • کاخ-شهرستانک_6
 • کاخ-شهرستانک_7
 • کاخ-شهرستانک_8
 • کاخ-شهرستانک_9
 • کاخ-شهرستانک_10
 • کاخ-شهرستانک_11
 • کاخ-شهرستانک_12

درباره کاخ شهرستانک

کاخی که مخروبه شد!این کاخ یکی از کاخ های ییلاقی ناصرالدین شاه است که بدستور وی در سال 1295 هجری قمری در دره "گل کیله" شهرستانک یکی از روستاهای توابع شهرستان کرج در جاده چالوس بنا شد.
شاه خوش گذران برای شکار خود هراز چندگاهی به شهرستانک سری می زد که در یکی از همین شکارها تصمیم گرفت کاخی برای خود بنا نهد تا اوقات فراغت و تفریح خود را در آنجا بگذراند.
کاخ دارای معماری ویژه‌ای است و نقاشی آن را کمال‌الملک کشیده است.کاخ شهرستانک پس از سلطنت ناصرالدین شاه از رونق افتاد و در اثر عواملی چون یخبندان‌های متعدد و سخت و تخریب‌های انسانی دچار آسیب‌های فراوان شد و در حال حاضر نیز بیش از خرابه ای از آن بر جای نمانده است.
بازدید از روستای شهرستانک با درختان سرسبز میوه و نهرهای جاری در کنار کاخ خالی از لطف نیست.

  تلفن کاخ شهرستانک :

  وب سایت کاخ شهرستانک : -

  آدرس کاخ شهرستانک : البرز، کیلومتر 60 جاده کرج- چالوس، روستای شهرستانک


نمایش نقشه - کاخ شهرستانکمراکز نزدیک کاخ شهرستانک

جاذبه های اطراف کاخ شهرستانک