پارک چمران

 • پارک-چمران_1
 • پارک-چمران_2
 • پارک-چمران_3
 • پارک-چمران_4
 • پارک-چمران_5
 • پارک-چمران_6
 • پارک-چمران_7
 • پارک-چمران_8
 • پارک-چمران_9
 • پارک-چمران_10
 • پارک-چمران_11
 • پارک-چمران_12
 • پارک-چمران_13
 • پارک-چمران_14
 • پارک-چمران_15
 • پارک-چمران_16

درباره پارک چمران

پارک چمران بزرگترین پارک شهر کرج و تلفیقی از کار دست طبیعت و انسان است بطوریکه نیمی از این پارک وسیع را درختان جنگلی و نیم دیگر را درخت ها و چمن های کاشت دست پرکرده است.باغ گل ها- باغی بس زیبا با گلهای شگفت انگیز-، پارک بانوان، شهربازی، وسایل ورزشی، موزه حیات وحش و دکه های کوچک و بزرگ مواد خوراکی از امکاناتی است که می تواند یک روز کامل شما را به خود اختصاص دهد.رودخانه ی کرج همچنین از میان این پارک نیمه طبیعی گذر کرده و کناره ی این رودخانه تفرجگاه مناسبی برای ساکنان کرج در روزهای تعطیل بوجود آورده است.در ورودی جنوبی پارک نیز پیست کارتینگ در انتظار عاشقان سرعت نشسته است.

  تلفن پارک چمران :

  وب سایت پارک چمران : -

  آدرس پارک چمران : البرز، کرج، میدان امام حسین، پارک چمران


نمایش نقشه - پارک چمرانمراکز نزدیک پارک چمران

جاذبه های اطراف پارک چمران

رستوران های اطراف پارک چمران