غار یخمراد

 • غار-یخمراد_1
 • غار-یخمراد_2
 • غار-یخمراد_3
 • غار-یخمراد_4
 • غار-یخمراد_5
 • غار-یخمراد_6
 • غار-یخمراد_7
 • غار-یخمراد_8
 • غار-یخمراد_9

درباره غار یخمراد

در حوالی روستای آزادبر در منطقه گچسر جاده چالوس یکی از زیباترین غارهای
ایران در دل زمین نهفته است، غاری که زیبایی وصف ناپذیرش به همراه قندیل
های یخی شفافش غارنوردهای بیشماری را به خصوص درماههای اسفند و فروردین به
سوی خود کشانده است.
محلی ها معتقدند قندیل های این غار 4 طبقه شفا بخش بسیاری از بیماری هاست
اگر اهل غارنوردی هستید بروید و صحت این ادعا را خود بررسی کنید.

  تلفن غار یخمراد :

  وب سایت غار یخمراد : -

  آدرس غار یخمراد : مازندران، 60 کیلومتری جاده کرج- چالوس، بعد از پمپ بنزین نسا، جاده فرعی نرسیده به گچ سر، 4 کیلومتر بعد از جاده اصلی به سمت روستای کوهانده، غار یخ مراد

  زمان بازدید غار یخمراد :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - غار یخمرادمراکز نزدیک غار یخمراد

جاذبه های اطراف غار یخمراد