روستای ابیانه

 • روستای-ابیانه_1
 • روستای-ابیانه_2
 • روستای-ابیانه_3
 • روستای-ابیانه_4
 • روستای-ابیانه_5
 • روستای-ابیانه_6
 • روستای-ابیانه_7
 • روستای-ابیانه_8
 • روستای-ابیانه_9
 • روستای-ابیانه_10
 • روستای-ابیانه_11
 • روستای-ابیانه_12
 • روستای-ابیانه_13
 • روستای-ابیانه_14
 • روستای-ابیانه_15
 • روستای-ابیانه_16
 • روستای-ابیانه_17
 • روستای-ابیانه_18
 • روستای-ابیانه_19
 • روستای-ابیانه_20
 • روستای-ابیانه_21
 • روستای-ابیانه_22
 • روستای-ابیانه_23
 • روستای-ابیانه_24
 • روستای-ابیانه_25
 • روستای-ابیانه_26
 • روستای-ابیانه_27
 • روستای-ابیانه_28
 • روستای-ابیانه_29
 • روستای-ابیانه_30
 • روستای-ابیانه_31
 • روستای-ابیانه_32
 • روستای-ابیانه_33
 • روستای-ابیانه_34
 • روستای-ابیانه_35
 • روستای-ابیانه_36
 • روستای-ابیانه_37
 • روستای-ابیانه_38
 • روستای-ابیانه_39
 • روستای-ابیانه_40
 • روستای-ابیانه_41
 • روستای-ابیانه_42
 • روستای-ابیانه_43
 • روستای-ابیانه_44
 • روستای-ابیانه_45
 • روستای-ابیانه_46
 • روستای-ابیانه_47
 • روستای-ابیانه_48
 • روستای-ابیانه_49
 • روستای-ابیانه_50
 • روستای-ابیانه_51
 • روستای-ابیانه_52
 • روستای-ابیانه_53
 • روستای-ابیانه_54
 • روستای-ابیانه_55
 • روستای-ابیانه_56
 • روستای-ابیانه_57
 • روستای-ابیانه_58
 • روستای-ابیانه_59
 • روستای-ابیانه_60
 • روستای-ابیانه_61
 • روستای-ابیانه_62
 • روستای-ابیانه_63
 • روستای-ابیانه_64
 • روستای-ابیانه_65
 • روستای-ابیانه_66
 • روستای-ابیانه_67
 • روستای-ابیانه_68
 • روستای-ابیانه_69
 • روستای-ابیانه_70
 • روستای-ابیانه_71
 • روستای-ابیانه_72
 • روستای-ابیانه_73
 • روستای-ابیانه_74
 • روستای-ابیانه_75
 • روستای-ابیانه_76
 • روستای-ابیانه_77
 • روستای-ابیانه_78
 • روستای-ابیانه_79
 • روستای-ابیانه_80
 • روستای-ابیانه_81
 • روستای-ابیانه_82
 • روستای-ابیانه_83
 • روستای-ابیانه_84
 • روستای-ابیانه_85
 • روستای-ابیانه_86
 • روستای-ابیانه_87

درباره روستای ابیانه

آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ انسان ها هنوز برای بسیاری از گردشگران از جایگاه ویژه ای برخوردار است، در این میان روستای ابیانه به دلیل اصالتی که در معماری روستا دیده می شود و ساکنانی که با حضور دنیای مدرن و کالاهای پرزرق و برق همچنان پوشاک کهن دیار خود را بر تن می نمایند و همچنین آداب و رسوم خاص آن ها که با دقتی بسیار همچنان پابرجاست، یکی از دیدنی ترین جاذبه های گردشگری کاشان را به خود اختصاص داده است.پیشینه تاریخی ابیانه، چنان که از شکل بناها و سایر شواهد پیداست، به دوران بسیار قدیم می رسد، به طوری که می گویند بیشترین رونق آن در زمان صفویه بوده است. از جمله آثاری که بیانگر این سابقه می باشد، محرابی چوبی است در شبستان مسجد ابیانه که تاریخ 466 ه.ق، یعنی مقارن با دوران سلطنت سلجوقیان و رونق بسیار شهر اصفهان روی آن حک شده است.سیمای روستا را بافت یک دستی در سطح شیب دار تشکیل می دهد و خانه ها اغلب به رنگ سرخ با بام های مسطح مشاهده می شوند که در آن ها ایوان های چوبی پیش آمده چشم اندازی ویسع بر روی باغ ها دارند. خانه ها همه رو به آفتاب هستند و برای گریز از سرما یکدیگر را به سختی در آغوش گرفته اند.مهم ترین بنای تاریخی ابیانه مسجد جامع آن است که ظاهراً در دوره های مختلف مورد مرمت و باز سازی قرار گرفته است. محراب بزرگ چوبی مسجد از چوب گردوی قهوه ای رنگ ساخته و منبت کاری شده است و کتیبه های قرآنی برجسته دارد، تاریخ ساخت این محراب 776 ه.ق و نام بانی آن بر آن حک شده است. قدیمی ترین اثر تاریخی این مسجد منبر چوبی منبت کاری آن است که در سال 466 ه.ق ساخته شده و با خط کوفی، برکتیبه آن آمده است .پس از مسجد جامع، مسجد "پرزله" ابیانه را به عنوان یک اثر تاریخی دیدنی می توان نام برد که قدمت در ورودی یک لنگه ای شبستان آن به سال 709 ه . ق می رسد و تاریخ بنای سالن بزرگ فوقانی آن سال 1061 ه.ق می باشد.
ابیانه دارای دو خانقاه نیز می باشدکه از بناهای زمان شاه عباس صفوی محسوب می شوند، یکی از این دو بنا از خشت و گل است که اکنون به صورت خانه مسکونی نیمه مخروبه در آمده و تنها نامی از آن باقی است و دیگری در قسمت بالای ابیانه واقع شده است. در ابیانه آثاری از قلعه ای نیز به چشم می خورد که در اصطلاح محلی به آن "چهامان" می گویند، ساختمان آن از خشت و گل و چهار برج در چهارگوشه آن دیده می شود.
آتشکده ای نیز در این روستا وجود دارد که تاریخ بنای آن مشخص نیست، ولی شکل ساختمانی آن با بقیه بناها متفاوت است، این بنا دارای قوس ها ی سنگی بوده و مصالح آن سنگ و گچ است و چوب هم در آن به کار برده شده است. وجود این آتشکده در مرکز ابیانه بیانگر موقعیت ممتاز آن در عهد ساسانیان است.

  تلفن روستای ابیانه : -

  وب سایت روستای ابیانه : -

  آدرس روستای ابیانه : اصفهان، شهرستان نطنز، روستای تاریخی ابیانه

  زمان بازدید روستای ابیانه :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - روستای ابیانهمراکز نزدیک روستای ابیانه

جاذبه های اطراف روستای ابیانه

اقامت گاه های اطراف روستای ابیانه