شما اینجا هستید: اصفهان | کاشان | خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها

 • خانه-بروجردی-ها_1
 • خانه-بروجردی-ها_2
 • خانه-بروجردی-ها_3
 • خانه-بروجردی-ها_4
 • خانه-بروجردی-ها_5
 • خانه-بروجردی-ها_6
 • خانه-بروجردی-ها_7
 • خانه-بروجردی-ها_8
 • خانه-بروجردی-ها_9
 • خانه-بروجردی-ها_10
 • خانه-بروجردی-ها_11
 • خانه-بروجردی-ها_12
 • خانه-بروجردی-ها_13
 • خانه-بروجردی-ها_14
 • خانه-بروجردی-ها_15
 • خانه-بروجردی-ها_16
 • خانه-بروجردی-ها_17
 • خانه-بروجردی-ها_18
 • خانه-بروجردی-ها_19
 • خانه-بروجردی-ها_20
 • خانه-بروجردی-ها_21
 • خانه-بروجردی-ها_22
 • خانه-بروجردی-ها_23
 • خانه-بروجردی-ها_24
 • خانه-بروجردی-ها_25
 • خانه-بروجردی-ها_26
 • خانه-بروجردی-ها_27
 • خانه-بروجردی-ها_28
 • خانه-بروجردی-ها_29
 • خانه-بروجردی-ها_30
 • خانه-بروجردی-ها_31
 • خانه-بروجردی-ها_32
 • خانه-بروجردی-ها_33
 • خانه-بروجردی-ها_34
 • خانه-بروجردی-ها_35
 • خانه-بروجردی-ها_36
 • خانه-بروجردی-ها_37
 • خانه-بروجردی-ها_38
 • خانه-بروجردی-ها_39
 • خانه-بروجردی-ها_40
 • خانه-بروجردی-ها_41
 • خانه-بروجردی-ها_42
 • خانه-بروجردی-ها_43
 • خانه-بروجردی-ها_44
 • خانه-بروجردی-ها_45
 • خانه-بروجردی-ها_46
 • خانه-بروجردی-ها_47
 • خانه-بروجردی-ها_48
 • خانه-بروجردی-ها_49
 • خانه-بروجردی-ها_50
 • خانه-بروجردی-ها_51
 • خانه-بروجردی-ها_52
 • خانه-بروجردی-ها_53
 • خانه-بروجردی-ها_54
 • خانه-بروجردی-ها_55
 • خانه-بروجردی-ها_56
 • خانه-بروجردی-ها_57
 • خانه-بروجردی-ها_58
 • خانه-بروجردی-ها_59
 • خانه-بروجردی-ها_60

درباره خانه بروجردی ها

کاشان از شهرهای بسیار کهن ایران در حاشیه کویر مرکزی است که در آن نمونه های زیبایی از معماری دوران مختلف به چشم می خورد. پیشینه تمدن ایرانی در کاشان به هزاره قبل از میلاد مسیح می رسد اما مهم ترین بناهای باقی مانده در این شهر به عصر صفوی و دوران قاجار تعلق دارد که از جمله آن ها خانه هایی است که برخی از آن ها در زمره برجسته ترین آثار معماری ایران محسوب می شود.
یکی از این بناها مربوط به دوران قاجاریه است که به خانه بروجردی ها معروف شده است.
سرداب ها، بادگیرها، نورگیرها و پنجره های مشبک رنگارنگ بطوری در این عمارت قجری طراحی و کار شده تا خانه ای متناسب با آب و هوای کویری کاشان و در شآن خانواده شهیر حاج سید جعفر نطنزی باشد.مراودات تجاری این بازرگان نطنزی الاصل کاشانی با تجار شهر بروجرد، مردم را بر آن داشت تا این عمارت را به عمارت بروجردی ها نام بردار کنند.
اگر چه نمونه های کوچک تری از معماری این خانه را در نقاط دیگر کاشان و بقیه شهرهای قدیمی ایران می توان یافت، اما خانه بروجردی یکی از بهترین خانه های ساخته شده در کاشان در دو قرن اخیر است که از معماری جامع، تکامل یافته و از زیبایی ویژه ای برخوردار است.
طراحی و مصالح بکارگرفته شده در این عمارت به شیوه ایست که می تواند درجه حرارت داخل بنا را در تابستان و یا زمستان از درجه حرارت فضای بیرون از خانه متفاوت کند بطوریکه در اوج گرمای تابستان ساکنین عمارت هوایی مطلوب تا 25 درجه خنک تر از هوای بیرون را حس می کرده اند.

  تلفن خانه بروجردی ها : 4223777

  وب سایت خانه بروجردی ها : -

  آدرس خانه بروجردی ها : اصفهان،كاشان، محله سلطان امير احمد، خیابان علوی، خانه بروجردی ها


نمایش نقشه - خانه بروجردی هامراکز نزدیک خانه بروجردی ها

جاذبه های اطراف خانه بروجردی ها

اقامت گاه های اطراف خانه بروجردی ها

رستوران های اطراف خانه بروجردی ها