حمام سلطان امیر احمد

 • حمام-سلطان-امیر-احمد_1
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_2
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_3
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_4
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_5
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_6
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_7
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_8
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_9
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_10
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_11
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_12
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_13
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_14
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_15
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_16
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_17
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_18
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_19
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_20
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_21
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_22
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_23
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_24
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_25
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_26
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_27
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_28
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_29
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_30
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_31
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_32
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_33
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_34
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_35
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_36
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_37
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_38
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_39
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_40
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_41
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_42
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_43
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_44
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_45
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_46
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_47
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_48
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_49
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_50
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_51
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_52
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_53
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_54
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_55
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_56
 • حمام-سلطان-امیر-احمد_57

درباره حمام سلطان امیر احمد

حمام تاریخی سلطان امیراحمد، نمونه ای از منحصر بفردترین حمام های ایران است که از نظر معماری و تزئینات نسبت به بناهای هم عصر خود در دوره سلجوقیان و قاجار برتری قابل ملاحظه ای دارد.
کاشی‌های آبی فیروزه‌ای و زرفام، گچبری های هفت لایه ای منحصربفرد و معماری درخور توجه، این حمام را به یکی از برجسته ترین حمام های ایران تبدیل نموده است.
فضاهای حمام سلطان امیر احمد کاشان، متشکل از پیشخوان، هشتی، راهروهای ارتباطی، سربینه، سرماخوان، گرماخوان، صفه شاه نشین، خزینه، اتاق تنظیف، سرویس‌های بهداشتی، و دو حلقه چاه آب می‌باشد.
اگر از حمام دیدن کردید از راهنمایان بخواهید بام حمام را که یکی از زیباترین بام های گنبدی شکل ایران است به شما نشان دهند.با دقت بر روی هر گنبد خواهید دید که شیشه‌های عدسی محدب روی آن ها کار گذاشته شده است تا ضمن تامین نور کافی برای قسمت‌های مختلف حمام، مانع دید به داخل شوند.

  تلفن حمام سلطان امیر احمد : 4220038

  وب سایت حمام سلطان امیر احمد : -

  آدرس حمام سلطان امیر احمد : اصفهان، کاشان، محله سلطان امیر احمد، خیابان علوی، حمام تاریخی سلطان امیر احمد


نمایش نقشه - حمام سلطان امیر احمدمراکز نزدیک حمام سلطان امیر احمد

جاذبه های اطراف حمام سلطان امیر احمد

اقامت گاه های اطراف حمام سلطان امیر احمد

رستوران های اطراف حمام سلطان امیر احمد