شما اینجا هستید: اصفهان | کاشان | بازار کاشان

بازار کاشان

 • بازار-کاشان_1
 • بازار-کاشان_2
 • بازار-کاشان_3
 • بازار-کاشان_4
 • بازار-کاشان_5
 • بازار-کاشان_6
 • بازار-کاشان_7
 • بازار-کاشان_8
 • بازار-کاشان_9
 • بازار-کاشان_10
 • بازار-کاشان_11
 • بازار-کاشان_12
 • بازار-کاشان_13
 • بازار-کاشان_14
 • بازار-کاشان_15
 • بازار-کاشان_16
 • بازار-کاشان_17
 • بازار-کاشان_18
 • بازار-کاشان_19
 • بازار-کاشان_20
 • بازار-کاشان_21
 • بازار-کاشان_22
 • بازار-کاشان_23
 • بازار-کاشان_24
 • بازار-کاشان_25
 • بازار-کاشان_26
 • بازار-کاشان_27
 • بازار-کاشان_28
 • بازار-کاشان_29
 • بازار-کاشان_30

درباره بازار کاشان

بازار کاشان از معدود بازارهای ایران است که به لحاظ تاریخی هفت قرن معماری ایران، از قرن هفتم تا اواخر دوره قاجار را در سینه خود حفظ کرده است . تاریخ 888 هجری بر روی در ورودی سرای ذغال فروش ها که در وسط بازار مسگرها وجود دارد، قدمت این بخش از بازار را به دوره آق قوینلوها مسجل می سازد. اوج شکوفایی بازار کاشان را می توان در دوره صفوی بخصوص در زمان شاه عباس اول دانست.
بناهای زیبایی مانند چهاربازار نو، قیصریه و تیمچه هایی که شاه عباس در این مجموعه بنا نهاده به رونق اقتصادی بازار افزود، لیکن در سال 1192 ه.ق بخش بزرگی از بازار به واسطه زمین لرزه ویران شد اما چندی پس از آن، کریمخان زند دستور به تجدید بنای بازار داد. در دوره فتحعلی شاه قاجار نیز، به علت پیشرفت صنایع محلی ساختمانی وسیع و چشم گیری مانند کاروانسرا، تیمچه و بازارچه در امتداد بازار ساخته شد و وسعت آن را دوچندان نمود.

  تلفن بازار کاشان :

  وب سایت بازار کاشان : -

  آدرس بازار کاشان : اصفهان، کاشان، میدان کمال الملک، بازار کاشان


نمایش نقشه - بازار کاشان