پل معلق پیرتقی

 • پل-معلق-پیرتقی_1
 • پل-معلق-پیرتقی_2
 • پل-معلق-پیرتقی_3
 • پل-معلق-پیرتقی_4
 • پل-معلق-پیرتقی_5
 • پل-معلق-پیرتقی_6
 • پل-معلق-پیرتقی_7
 • پل-معلق-پیرتقی_8
 • پل-معلق-پیرتقی_9
 • پل-معلق-پیرتقی_10
 • پل-معلق-پیرتقی_11

درباره پل معلق پیرتقی

پل معلق پیرتقی در دره های عمیق و زیبای شهر هشتجین شاید یکی از بلندترین پل های معلق ایران باشد. عبور از این پل که از روی دره های عمیق می گذرد با تکان هایش قطعا یکی از هیجان انیگیزترین لحظات را برای بازدیدکنندگان به ارمغان خواهد آورد.سالانه عده زیادی برای بازدید از این پل راهی این شهرستان می شوند. تفریحات دیگری از جمله زیپ لاین نیز در اطراف این پل تعبیه شده است.

  تلفن پل معلق پیرتقی : -

  وب سایت پل معلق پیرتقی : -

  آدرس پل معلق پیرتقی : استان اردبیل،شهر خلخال،شهر هشتجین

  زمان بازدید پل معلق پیرتقی :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل معلق پیرتقیمراکز نزدیک پل معلق پیرتقی

جاذبه های اطراف پل معلق پیرتقی