موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی )

 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_1
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_2
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_3
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_4
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_5
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_6
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_7
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_8
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_9
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_10
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_11
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_12
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_13
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_14
 • موزه-مردم-شناسی-حمام-ظهیر-الاسلام-(-آقا-نقی-)_15

درباره موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی )

نشانه های بومی همچون پوشش محلی مردم اردبیل و آداب و رسومشان در محلی با عنوان موزه مردم شناسی گردآوری شده است که محل برپایی این موزه نیز دیدنی می باشد. محل موزه حمام ظهیر الاسلام یکی از حمام های قدیمی اردبیل می باشد که امروزه آقا نقی نامیده می شود؛ آقا نقی از رجال دوره قاجار است که در سال 1297 به سمت موتمن الرعایا منصوب گردید و محله آقا نقی در نزدیکی عالی قاپو و نیز این حمام به نام اوست.

  تلفن موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی ) : 34445885

  وب سایت موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی ) : -

  آدرس موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی ) : استان اردبیل،اردبیل،میدان عالی قاپو،ابتدای خیابان سعدی


نمایش نقشه - موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی )مراکز نزدیک موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی )

جاذبه های اطراف موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی )

اقامت گاه های اطراف موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی )

رستوران های اطراف موزه مردم شناسی حمام ظهیر الاسلام ( آقا نقی )