مقبره تاریخی شیخ حیدر

  • مقبره-تاریخی-شیخ-حیدر_1
  • مقبره-تاریخی-شیخ-حیدر_2
  • مقبره-تاریخی-شیخ-حیدر_3

درباره مقبره تاریخی شیخ حیدر

مقبره ی پادشاه اسماعیل اول، اولین پادشاه دوره صفویه در دل باغی سرسبز و با صفا قرار گرفته است.بنایی با ارتفاع حدودا 18 متر که از خارج با کاشیهای فیروزه ای رنگ معقلی به آیات قرآن در اشکال مختلف و با خطوط کوفی بنائی مزین شده است.    در مورد قدمت بنا و تاریخ احداث آن اظهارات گوناگونی ابراز شده است. اما در سالهای اخیر توسط آقای قوچانی کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور ، کتیبه موجود بر سر در ورودی این برج بازخوانی شده و قدمت آن به سال 731 هجری قمری یعنی دوره حکومت ابو سعید بهادرخان آخرین حکمران سلسله مغول در ایران نسبت داده شده است.

  تلفن مقبره تاریخی شیخ حیدر : -

  وب سایت مقبره تاریخی شیخ حیدر : -

  آدرس مقبره تاریخی شیخ حیدر : استان اردبیل،مشکین شهر، خیابان باهنر شمالی


نمایش نقشه - مقبره تاریخی شیخ حیدرمراکز نزدیک مقبره تاریخی شیخ حیدر

جاذبه های اطراف مقبره تاریخی شیخ حیدر