بازار قدیمی اردبیل

  • بازار-قدیمی-اردبیل_1
  • بازار-قدیمی-اردبیل_2
  • بازار-قدیمی-اردبیل_3
  • بازار-قدیمی-اردبیل_4
  • بازار-قدیمی-اردبیل_5

درباره بازار قدیمی اردبیل

برای دیدار از محل داد و ستد مردم در گذشته تا به امروز می توانید از بازار تاریخی اردبیل دیدن کنید. بازار شهر تاریخی اردبیل با پیشینه ی تاریخی خود از گذشته تا به امروز محل داد و ستد بوده است؛ به طوری که در سده‌های 7 و 8 هجری رونق فراوانی داشته است. این بازار یادگاری از سبک معماری دوره صفویه می باشد که در مرکز شهر اردبیل قرار گرفته است.قسمت عمده بازار اردبیل در تغییرات شهری در نیم قرن گذشته تخریب شد و ارتباط بعضی از بخش‌های آن با مرکز بازار از بین رفت.روشنایی داخل بازار از طریق روزنه‌های تعبیه شده در پوشش‌های گنبدی تامین می‌شود که در هنگام ظهر پرتوهای خورشید از میان روزنه ها به داخل بازار تابیده و نمای زیبایی به معماری قدیمی بازار می دهد.

  تلفن بازار قدیمی اردبیل :

  وب سایت بازار قدیمی اردبیل : -

  آدرس بازار قدیمی اردبیل : استان اردبیل،شهر اردبیل،خیابان امام خمینی


نمایش نقشه - بازار قدیمی اردبیلمراکز نزدیک بازار قدیمی اردبیل

جاذبه های اطراف بازار قدیمی اردبیل

اقامت گاه های اطراف بازار قدیمی اردبیل

رستوران های اطراف بازار قدیمی اردبیل