آسمان روستای خمس

  • آسمان-روستای-خمس_1
  • آسمان-روستای-خمس_2
  • آسمان-روستای-خمس_3

درباره آسمان روستای خمس

روستای خمس از جمله روستاهایی است که 24 ساعت شبانه روز و 12 ماهش دیدن دارد. فصل های سالش هر کدام یک رنگ و بو و شب هایش آسمانی پر از ستاره های رنگارنگ.کافی است دستت را دراز کنی و یک بغل ستاره بچینی و در کوله بار خاطرات سفرت جایشان دهی؛ خاطراتی که هرگز از یادت نخواهی برد.در این روستا می توانی شب رو در هتل میلیون ستاره اقامت کنی؛ البته اگر کیسه خواب به همراه داشته باشی! در غیر اینصورت هتل پرنیان پیشنهاد ما به شماست.

  تلفن آسمان روستای خمس : -

  وب سایت آسمان روستای خمس : -

  آدرس آسمان روستای خمس : استان اردبیل ، کیلومتر پانزده شهر خلخال ، مسیر شاهرود ، روستای خِمس


نمایش نقشه - آسمان روستای خمسمراکز نزدیک آسمان روستای خمس

جاذبه های اطراف آسمان روستای خمس

اقامت گاه های اطراف آسمان روستای خمس