کاروانسرای ارومیه

درباره کاروانسرای ارومیه

زمانی که ارومیه گذرگاه کاروان های جاده فرعی ابریشم بود این کاروانسرا مأمنی بود برای رفع خستگی تجار و بازرگانانی که به امید بدست آوردن ابریشم این مسیر را طی طریق می کردند. در مورد تاریخچه این کاروانسرا اما ادعاهای زیادی وجود دارد. گفته می شود به دلیل شباهت زیاد این کاروانسرا به بناهای قاجار احتمالا این کاروانسرا یک کاروانسرای قجری است اما اولین بار که اسم این کاروانسرا در تاریخ آمده است باز می گردد به سال 1903 میلادی و سفری که جکسن به ارمنستان و ایران داشت. او در سفرنامه خود چنین می نویسد" وقتی می خواستیم از سوی شمال داخل شهر (ارومیه) شویم در جایی نزدیک دروازه بالو از یک قطار شتر عکس گرفتیم... در حالیکه زنگ های سنگینشان نوایی غم انگیز می نواخت به سوی کاروانسرایی روان بودند که می بایست در آنجا بار افکنند."آدرس: میدان ولیعصر، ابتدای بلوار شهدا

  تلفن کاروانسرای ارومیه :

  وب سایت کاروانسرای ارومیه : -

  آدرس کاروانسرای ارومیه : میدان ولیعصر، ابتدای بلوار شهدا


نمایش نقشه - کاروانسرای ارومیهمراکز نزدیک کاروانسرای ارومیه

جاذبه های اطراف کاروانسرای ارومیه

اقامت گاه های اطراف کاروانسرای ارومیه

مراکز خرید اطراف کاروانسرای ارومیه