بازار قدیمی ارومیه

درباره بازار قدیمی ارومیه

از سالیان دور بازارها قلب تپنده ی شهرها محسوب می شدند. بازار قدیمی ارومیه از جمله بازارهای تاریخی می باشد که همچنان پویایی و جنب و جوش خود را حفظ کرده است و مردم در راسته های قدیمی آن در حال رفت آمد می باشند؛ راسته هایی که هرکدام هنر دست معماری چیره دست و نمایانگر ذوق معماران دوره های مختلف می باشند که حتی بعد از گذشت سالیان دراز همچنان زیبایی خود را حفظ کرده اند. چیزی که این اثر بی نظیر متعلق به دوران صفویه را منحصر به فرد کرده است زیبایی در عین سادگی آن می باشد. جالب است بدانید که هیچ گچ بری و کاشی کاری در تزئینات قوس ها و سر در ورودی ها به کار نرفته است.

  تلفن بازار قدیمی ارومیه :

  وب سایت بازار قدیمی ارومیه : -

  آدرس بازار قدیمی ارومیه : بازار ارومیه در گوشه جنوب شرقی شهر ارومیه واقع گردیده است که در حال حاضر بخش عمده و سالم آن در بین خیابانهای امام – عسگرآبادی – اقبال و مهاباد ( منتظری ) محصور می باشد.


نمایش نقشه - بازار قدیمی ارومیهمراکز نزدیک بازار قدیمی ارومیه

جاذبه های اطراف بازار قدیمی ارومیه

اقامت گاه های اطراف بازار قدیمی ارومیه

مراکز خرید اطراف بازار قدیمی ارومیه