مسجد جامع تبریز

 • مسجد-جامع-تبريز_1
 • مسجد-جامع-تبريز_2
 • مسجد-جامع-تبريز_3
 • مسجد-جامع-تبريز_4
 • مسجد-جامع-تبريز_5
 • مسجد-جامع-تبريز_6
 • مسجد-جامع-تبريز_7
 • مسجد-جامع-تبريز_8
 • مسجد-جامع-تبريز_9
 • مسجد-جامع-تبريز_10
 • مسجد-جامع-تبريز_11
 • مسجد-جامع-تبريز_12
 • مسجد-جامع-تبريز_13
 • مسجد-جامع-تبريز_14
 • مسجد-جامع-تبريز_15
 • مسجد-جامع-تبريز_16
 • مسجد-جامع-تبريز_17
 • مسجد-جامع-تبريز_18
 • مسجد-جامع-تبريز_19
 • مسجد-جامع-تبريز_20
 • مسجد-جامع-تبريز_21
 • مسجد-جامع-تبريز_22
 • مسجد-جامع-تبريز_23
 • مسجد-جامع-تبريز_24
 • مسجد-جامع-تبريز_25
 • مسجد-جامع-تبريز_26
 • مسجد-جامع-تبريز_27
 • مسجد-جامع-تبريز_28
 • مسجد-جامع-تبريز_29
 • مسجد-جامع-تبريز_30
 • مسجد-جامع-تبريز_31
 • مسجد-جامع-تبريز_32
 • مسجد-جامع-تبريز_33
 • مسجد-جامع-تبريز_34
 • مسجد-جامع-تبريز_35
 • مسجد-جامع-تبريز_36

درباره مسجد جامع تبریز

مسجد جامع تبریز را می توان یکی از قدیمی ترین بنای تاریخی تبریز دانست که  در زلزله سال 1193 هجری قمری آسیب فراوان دید و پس از آن در دوره های مختلف از جمله دوره قاجار به دفعات مرمت و بازسازی شد.اما چیزی که ما شما را به بازدید از آن دعوت می نماییم دو سنگ نوشته تاریخی است که اولی بر دیواره پایه غربی طاق میانی نصب گردیده و گویای رویای شاه طهماسب اول صفوی است. می گویند وی حضرت عصر (عج) را در خواب دیده و آن حضرت وی را به لغو مالیات و احسان و گذشت درباره مردم امر فرموده اند.سنگ دیگر بر بالای سردر شمالی نصب شده که فرمان شاه سلطان حسین صفوی را به رستم خان سالار سپه و بیگلربیگی آذربایجان روایت می کند که در آن به بستن قمارخانه ها و روسپی خانه ها و چرس فروش ها و اجرای حد شرعی اشاره رفته است.

  تلفن مسجد جامع تبریز :

  وب سایت مسجد جامع تبریز : -

  آدرس مسجد جامع تبریز : آذربایجان شرقی، تبریز، میدان نماز، انتهای بازار تبریز، مسجد جامع


نمایش نقشه - مسجد جامع تبریزمراکز نزدیک مسجد جامع تبریز

جاذبه های اطراف مسجد جامع تبریز

رستوران های اطراف مسجد جامع تبریز

مراکز خرید اطراف مسجد جامع تبریز