بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری

 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_1
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_2
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_3
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_4
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_5
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_6
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_7
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_8
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_9
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_10
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_11
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_12
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_13
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_14
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_15
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_16
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_17
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_18
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_19
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_20
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_21
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_22
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_23
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_24
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_25
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_26
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_27
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_28
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_29
 • بقعه-شیخ-شهاب‌الدین-اهری_30

درباره بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری

م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ، ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ “ش‍ی‍خ‌ ش‍‍ه‍‍اب‌ ‌ال‍دی‍ن‌ ‌ا‌ه‍ر‌ی‌ ”  گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ای از ‌آث‍‍ار ناب‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ارسباران می باشد که به طور قطع بازدید و تماشای آن برای گردشگران خالی از لطف نیست. بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری در شهر اهر در استان آذربایجان شرقی، محل خانقاه و مقبره شیخ شهاب‌الدین اهری می‌باشد. این مجموعه شامل ساختمان‌های خود خانقاه، مسجد، ایوانی بلند، مناره‌ها، و تعدادی غرفه است. وی‍ژگ‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ دوره‌ ‌ای‍ل‍خ‍‍ان‍‍ی‌ در ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا دی‍ده‌ م‍‍ی‌ ش‍ود . این خانقاه از سال ۱۳۷۴ به موزه ادب و عرفان تبدیل شده است که تنها موزهٔ عرفان در ایران است.این بقعه در دوره صفویه به احتمال زیاد در روزگار شاه عباس اول بر مزار شیخ شهاب‌الدین اهری، در شهر اهر ساخته شده است اما آثاری از دوره‌های قبل همچون دوره ایلخانی در آن وجود دارد. مسجد شیخ شهاب‌الدین اهری در ضلع شرقی صحن این بقعه ساخته شده است و دارای گچبری‌ها و تزئینات نقاشی است. دور تا دور دیوار مسجد دستخط‌هایی وجود دارد که بین آنها دستنوشته‌هایی را از شیخ بهایی، شاه عباس سوم و ابوالقاسم نباتی تشخیص داده‌اند.

  تلفن بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری : -

  وب سایت بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری : -

  آدرس بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری : شهرستان اهر، خیابان شیخ شهاب الدین، پارک شیخ شهاب الدین، آرامگاه شیخ شهاب الدین اهری


نمایش نقشه - بقعه شیخ شهاب‌الدین اهریمراکز نزدیک بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری

جاذبه های اطراف بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری