بام و تله کابین تبریز

 • بام-و-تله-کابین-تبریز_1
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_2
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_3
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_4
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_5
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_6
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_7
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_8
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_9
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_10
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_11
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_12
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_13
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_14
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_15
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_16
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_17
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_18
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_19
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_20
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_21
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_22
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_23
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_24
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_25
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_26
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_27
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_28
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_29
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_30
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_31
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_32
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_33
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_34
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_35
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_36
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_37
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_38
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_39
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_40
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_41
 • بام-و-تله-کابین-تبریز_42

درباره بام و تله کابین تبریز

تبریز نیز همانند بسیاری از شهرهای کوهپایه ای دیگر بامی داد که از فراز آن می توانید تصویری از تمامی شهر را زیر پای خود داشته باشید. دسترسی به این بام و منظره ای باشکوه و دل انگیز از شهر اما مقدور نیست مگر با کوه نوردی یا تله کابین.این تله کابین که اگر فازهای بعدی آن هم اجرا شود طولانی ترین مسیر تله کابین کشور خواهد بود به محوطه ای ختم می شود که در آنجا بقعه عون بن علی، بقعه ای مقدس و تاریخی قرار گرفته است.این بنا که اصل آن متعلق به دوره ایلخانی است احتمالاً در ابتدا آتشکده بوده و بعدا به کلیسا و سپس به مسجد تبدیل شده است. دربر گرفته شدن بقعه با کمربندی سرسبز فضایی بسیار دلنشین را برای گردشگران پدید آورده است.حتما قبل از رفتن از باز بودن تله کابین مطمئن شوید، چون تله کابین در روزهایی که وزش باد زیاد باشد تعطیل است.

  تلفن بام و تله کابین تبریز : 32368040

  وب سایت بام و تله کابین تبریز : -

  آدرس بام و تله کابین تبریز : تبریز، اتوبان پاسداران، بعد از پل عابر پیاده، دامنه کوه سرخاب، تله کابین عون بن علی


نمایش نقشه - بام و تله کابین تبریزمراکز نزدیک بام و تله کابین تبریز

جاذبه های اطراف بام و تله کابین تبریز

رستوران های اطراف بام و تله کابین تبریز