آبشار آسیاب خرابه

 • آبشار-آسياب-خرابه_1
 • آبشار-آسياب-خرابه_2
 • آبشار-آسياب-خرابه_3
 • آبشار-آسياب-خرابه_4
 • آبشار-آسياب-خرابه_5
 • آبشار-آسياب-خرابه_6
 • آبشار-آسياب-خرابه_7
 • آبشار-آسياب-خرابه_8
 • آبشار-آسياب-خرابه_9
 • آبشار-آسياب-خرابه_10
 • آبشار-آسياب-خرابه_11
 • آبشار-آسياب-خرابه_12
 • آبشار-آسياب-خرابه_13
 • آبشار-آسياب-خرابه_14
 • آبشار-آسياب-خرابه_15
 • آبشار-آسياب-خرابه_16
 • آبشار-آسياب-خرابه_17
 • آبشار-آسياب-خرابه_18
 • آبشار-آسياب-خرابه_19
 • آبشار-آسياب-خرابه_20
 • آبشار-آسياب-خرابه_21
 • آبشار-آسياب-خرابه_22
 • آبشار-آسياب-خرابه_23
 • آبشار-آسياب-خرابه_24
 • آبشار-آسياب-خرابه_25
 • آبشار-آسياب-خرابه_26

درباره آبشار آسیاب خرابه

در زمان هایی نه چندان دور آسیاب های آبی محلی برای آسیاب کردن آرد و در واقع آماده ساختن آرد برای تهیه نان بود. امروزه اما این آسیاب ها جای خود را به کارخانه های بزرگ بخشیده و جز مکانی برای بازدید و تفریح کاربرد دیگری ندارند.آسیاب خرابه (خارابا دییرمان) مهدی شهر یکی از این آسیاب های قدیمی است که امروزه از آن خرابه ای بیش برجای نمانده، صدها آبشار کوچک و بزرگ، صداى روح نواز شرشر آب و چشم‌انداز بدیع و هواى خنک اما، این خرابه را به یکی از دل انگیزترین جاذبه های آذربایجان تبدیل نموده است.اگر می خواهید راهی این طبیعت بکر و زیبا شوید باید از جاده مرند-جلفا به مهدی شهر (علمدارگرگر) وارد شده و با عبور از یک جاده خاکی در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان و گذشتن از یک جاده فرعی، به دره ای باصفا برسید که محل آسیاب خرابه است .از تبریز تا جاده فرعی جلفا به علمدار 106 کیلومتر است. از علمدار تا آسیاب خرابه نیز 27 کیلومتر راه خاکی است.

  تلفن آبشار آسیاب خرابه : -

  وب سایت آبشار آسیاب خرابه : -

  آدرس آبشار آسیاب خرابه : 27 کیلومتری هادی شهر، در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان، 5 کیلومتری روستای منجن آباد، در حاشیه رود ارس


نمایش نقشه - آبشار آسیاب خرابهمراکز نزدیک آبشار آسیاب خرابه

جاذبه های اطراف آبشار آسیاب خرابه