هتل مروارید خزر

 • هتل-مروارید-خزر_1
 • هتل-مروارید-خزر_2
 • هتل-مروارید-خزر_3
 • هتل-مروارید-خزر_4
 • هتل-مروارید-خزر_5
 • هتل-مروارید-خزر_6
 • هتل-مروارید-خزر_7
 • هتل-مروارید-خزر_8
 • هتل-مروارید-خزر_9
 • هتل-مروارید-خزر_10
 • هتل-مروارید-خزر_11
 • هتل-مروارید-خزر_12
 • هتل-مروارید-خزر_13
 • هتل-مروارید-خزر_14
 • هتل-مروارید-خزر_15
 • هتل-مروارید-خزر_16
 • هتل-مروارید-خزر_17
 • هتل-مروارید-خزر_18

درباره هتل مروارید خزر

برای اینکه پرواز مرغان بی قرار دریا را بر فراز امواج ببینید که چگونه نوک بر سینه دریا می سایند، برای اینکه نسیم خنک و نامدار دریا را بر چهره هایتان احساس کنید و سرمست شوید و برای اینکه آسایش و آرامش و فضای سرسبز را همیشه در یادتان ماندگارکنید ما قطعه ای از بهشت برایتان آماده ساختیم هرچند کوچک ولی لبریز از محبت و مهربانی و خدمت.به استقبالتان در هتل مروارید خزر با خرمنی از گلهای خنده می شتابیم و شمارا به میهمانی و غذاهای ایرانی و محلی و سرزمین های دور دعوت میکنیم.
این مقدمه ایست که مدیر هتل برای میهمانانش تدارک دیده است، میهمان هتل باشید و قضاوت کنید.

  تلفن هتل مروارید خزر : 44537888

  وب سایت هتل مروارید خزر : -

  آدرس هتل مروارید خزر : مازندران، کیلومتر 14 جاده محمود آباد به نور


نمایش نقشه - هتل مروارید خزر


مراکز نزدیک هتل مروارید خزر

اقامت گاه های اطراف هتل مروارید خزر