هتل جهانگردی زاهدان

  • هتل-جهانگردی-زاهدان_1
  • هتل-جهانگردی-زاهدان_2
  • هتل-جهانگردی-زاهدان_3
  • هتل-جهانگردی-زاهدان_4
  • هتل-جهانگردی-زاهدان_5
  • هتل-جهانگردی-زاهدان_6
  • هتل-جهانگردی-زاهدان_7
  • هتل-جهانگردی-زاهدان_8

درباره هتل جهانگردی زاهدان

برای کسانی که اهل سفر هستند و عاشق ایرانگردی، هتل های جهانگردی نامی آشناست، هتل هایی که در هر شهر بزر گ و کوچکی می توان نشانی از آن ها یافت. زاهدان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با امکاناتی نه چندان مدرن اما مناسب در هتل جهانگردی زاهدان در انتظار خدمات دهی به شما عزیزان می باشد. 

  تلفن هتل جهانگردی زاهدان :

  وب سایت هتل جهانگردی زاهدان : -

  آدرس هتل جهانگردی زاهدان : استان سیستان و بلوچستان،خیابان جام جم - مقابل بیمارستان خاتم


نمایش نقشه - هتل جهانگردی زاهدان


مراکز نزدیک هتل جهانگردی زاهدان

اقامت گاه های اطراف هتل جهانگردی زاهدان

مراکز خرید اطراف هتل جهانگردی زاهدان